مشخصات ,مشترک ,شرکت ,کنتور ,ظرفیت ,مربوطه ,شرکت مربوطه ,تعداد نفرات ,ظرفیت کنتور ,کنتور بسته ,مشخصات شرکتداخل فیش های خدماتی آب و برق و گاز و ...... معمولا دو سری مشخصات داریم ، یکی مشخصات شخصی که اشتراک شرکت مورد نظر رو خریداری کرده و دیگری مشخصات شرکت مربوطه به همراه ، مشخصات قطعه نصب شده بر روی ملک می باشد. که عبارتند از (مشخصات مالک) 1- نام و نام خانوادگی 2 - آدرس مشترک 3- کد پستی . و مشخصات شرکت مربوطه عبارتند از 1- شماره اشتراک اختصاصی مشترک 2- آدرس شرکت مربوطه 3- نوع کنتور بسته شده روی ملک 4- ظرفیت کنتور و........

حالا در نظر بگیرید نوع کنتور بسته شده باشد G4 و ظرفیت آن میشود 6 متری

مشترک آمد اداره و اعتراض کرد به اینکه تعداد نفرات ما 5 نفر هست چرا شما در قبض نوشتید 6 نفر چرا از ما پول اضافه میخواهید بگیرید .

ما با تعجب فراوان متوجه اشتباه مشترک شدیم و مشترک را راهنمایی کردیم

 

منبع اصلی مطلب : لبخند روزگار
برچسب ها : مشخصات ,مشترک ,شرکت ,کنتور ,ظرفیت ,مربوطه ,شرکت مربوطه ,تعداد نفرات ,ظرفیت کنتور ,کنتور بسته ,مشخصات شرکت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : اشتباه ظرفیت کنتور با تعداد نفرات